Introduction

Više od 18 godina, regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava podseća regionalne aktere da budućnost pripada mladima i da su glasovi mladih važni kada se razgovara o budućnosti.

Kroz mnogobrojne događaje, treninge, samite, radionice, škole, debate i aktivizam, Inicijativa mladih za ljudska prava davala je mladima priliku da saznaju činjenice i osnaživala ih da budu aktivni građani.
U svetlu uspona autokratskih političkih vođa, kao i rasta populizma i ekstremno desnih ideologija što je dovelo do jačanja štetnih nacionalističkih perspektiva u celom regionu, osnaživanje i podrška mladim glasovima promene mora se sma-
trati prioritetom. Svesna postojećih pretnji po mir u bivšoj Jugoslaviji, Inicijativa mladih za ljudska prava prepoznaje poziv mladih u regionu i zahtev za uključivanje u diskusiju o nekim od najvažnijih tema za budućnost Evrope i regiona.

Stoga imamo čast da vam predstavimo našu najnoviju publikaciju „Knjiga recepata – ključni sastojci za promenu“ koja je nastala kao rezultat zajedničkog rada mladih iz regiona na Samitu mladih u Podgorici u okviru Idea Lab radionica.

Idea Lab radionice okupile su oko 80 mladih iz država bivše Jugoslavije – iz Se-verne Makedonije, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske,kao i iz Albanije.

Ova publikacija treba da posluži mladima kao uspešna skica za to kako da upotrebe svoj glas, energiju i kapacitete kako bi povećali građansku participaciju u svojim zajednicama i pokriva šest tema:

  • tranziciona pravda i pomirenje,
  • ljudska prava i vladavina prava,
  • demokratija i demokratske vrednosti,
  • otpornost civilnog društva i građansko obrazovanje,
  • odgovornost i transparentnost,
  • pristup informacijama i medijska pismenost.
Publikacija je dostupna na BHS i na engleskom jeziku.